PRAVILA NAGRADNIH IGARA

OPĆE ODREDBE

Priređivač nagradne igre je tvrtka PC7 d.o.o., Linhartova cesta 2A, 1234 Mengeš (u daljnjem tekstu „Priređivač“). Sudionik nagradne igre je fizička osoba koja sudjeluje u objavljenim nagradnim akcijama (u daljnjem tekstu „sudionik“).

Pravo i pravila sudjelovanja u nagradnoj igri

Sudionici nagradne igre mogu biti fizičke osobe državljani Republike Slovenije. Jedan sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri samo jednom. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati osobe zaposlene kod priređivača nagradne igre i osobe zaposlene u drugim pravnim osobama povezanim s provedbom ove nagradne igre. Pravne osobe ne mogu sudjelovati u nagradnoj igri. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati osobe koje ne prihvaćaju pravila nagradne igre. Smatra se da je sudionik prihvatio pravila nagradne igre sudjelovanjem u objavljenoj nagradnoj igri. Ukoliko je dobitnik nagrade maloljetna osoba, roditelj ili skrbnik mora potpisati izjavu kojom pristaje na preuzimanje nagrade. Za sudjelovanje u nagradnoj igri nije nužna kupnja usluga ili proizvoda organizatora nagradne igre.

U slučaju da se nagradna igra odvija putem online društvene mreže Facebook, sve osobe koje su povezane s pojedinačnim Profilom na kojem se odvija nagradna igra u okviru online društvene mreže Facebook, odnosno sve osobe koje su kliknule na gumb na ovog Profila, može sudjelovati u nagradnoj igri Sviđa mi se” ili “Sviđa mi se”, osim ako tekstom objavljene nagradne igre nije drugačije određeno.

Izvlačenje i podjela nagrada

• Po završetku nagradne igre, među sudionicima koji zadovolje tražene uvjete za sudjelovanje, bit će dodijeljena nagrada na temelju slučajnog odabira računala ili provizije priređivača. Po želji preiređivač može biti prisutan.
• Nagrada je definirana u natječaju. Nagrada se ne može zamijeniti za bilo koju drugu nagradu ili za gotovinu.
• Dobitnik će o nagradi biti obaviješten e-mailom, te će je preuzeti od organizatora. Dobitnik je dužan u roku od tri (3) dana pisanim putem potvrditi preuzimanje nagrade te dostaviti podatke potrebne za preuzimanje nagrade (ime, prezime, adresa, porezni broj i broj telefona) na adresu [email protected]. Ukoliko se dobitnik ne javi u roku od tri (3) dana, nagrada ide drugom dobitniku.
• Ukoliko organizator nagradne igre u roku od tri (3) radna dana od trenutka kada dobitnik pošalje obavijest da je izvučen, iz bilo kojeg razloga (npr.: dobitnik izjavi da ne želi preuzeti nagradu, adresu ili e-mail adresa je nepotpuna ili netočna i sl.) ne primi sve potrebne podatke i izjavu da želi preuzeti nagradu, smatra se da dobitnik ne želi preuzeti nagradu te se priređivač oslobađa svih obveza u odnosu na dobitnika ove nagradne igre te stječe pravo raspolaganja nagradom u bilo koju drugu svrhu.
• Sudjelovanje u nagradnoj igri može odustati od sudjelovanja u nagradnoj igri za vrijeme trajanja nagradne igre, čime će se njegovi osobni podaci izbrisati iz baze osobnih podataka. Za otkazivanje sudjelovanja u nagradnoj igri potrebno je podnijeti zahtjev na e-mail adresu [email protected]
• Priređivač zadržava pravo izmjene pravila ako to zahtijevaju razlozi tehničke ili komercijalne prirode ili razlozi na strani javnosti. Organizator će o svim promjenama i novostima nagradne igre obavijestiti sudionike objavama na web stranici www.ideoshop.hr